Sök

Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning

PublikationArtikel (med peer review)
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Frédéric Delmar, Institutionell ekonomi, Karl Wennberg, Ojämlikhet, Tillväxt

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Working Paper No. 228

Delmar, F. & Wennberg, K. (2014). Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning.Organisation och Samhälle, 1(1), 26-29.

Baserat på innehåll

Ratio Working Paper No. 228: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt
Working paperPublikation
Delmar, F. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning

Ratio Working Paper No. 228: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt
Working paperPublikation
Delmar, F. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Related content: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk Granskning

Knowledge Intensive Entrepreneurship
BookPublikation
Delmar, F. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2010

Sammanfattning

How and why are firms created, expanded and terminated by entrepreneurs in the knowledge intensive economy? The authors show these entrepreneurship processes are firmly embedded in a given social and economic context, that shapes the process by which some individuals discover entrepreneurial opportunities, creating new firms that sometimes grow to remarkable size, but more often stay mundane or eventually exit.

The authors expertly provide a theoretical and empirical examination of new knowledge intensive firms over their whole life cycle using a unique set of matched employee–employer data containing over three million individuals and over 200,000 firms. With theoretical pillars anchored in industrial organization economics, evolutionary organization theory, and entrepreneurship research, this book presents a detailed investigation of the entrepreneurial processes of firm entry, growth, and their eventual demise.

This insightful book will prove to be invaluable for business policymakers as well as postgraduate students and researchers in management, economics, and entrepreneurship.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578