Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: rapport-kostnader-o-konsekvenser_w

Ratio har i en ny studie detaljstuderat byggstrejken 2016. Den viktigaste slutsatsen är att trots att själva strejken var kort, fyra dagar, bedömde flertalet av de drabbade företagen att konflikten orsakat betydande eller mycket betydande kostnader.