Sök

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige

PublikationBok
Christian Sandström, Ekonomisk tillväxt, Hållbar utveckling, Jonas Grafström, klimat, Mer för mindre, miljö
Mer för mindre?
Ladda ner

Sammanfattning

Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid. Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av el, vatten och energi har stått still vilket innebär att ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det skett mer än en halvering.

Grafström, J. & Sandström, C. (2020). Mer för mindre?: Tillväxt och hållbarhet i Sverige. Ratio.


Liknande innehåll

Government support to renewable energy R&D: drivers and strategic interactions among EU Member States
Artikel (med peer review)Publikation
Grafström, J., Söderholm, P., Gawel, E., Lehmann, P., & Strunz, S.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Economics of Innovation and New Technology, 32(1), 1-24.

Sammanfattning

Although the climate challenge requires proactive policies that spur innovation in the renewable energy sector, various countries commit vastly different levels of support for renewable energy R&D. This paper addresses the question why this may be the case. Specifically, the objective is to analyse the determinants of government support to renewable energy R&D in the European Union (EU), and, in doing this, we devote particular attention to the question of whether the level of this support tends to converge or diverge across EU Member States. The investigation relies on a data set of 12 EU Member States and a bias-corrected dynamic panel data estimator. We test for the presence of conditional β-convergence, and the impacts of energy dependence and electricity regulation on government R&D efforts. The findings display divergence in terms of government support to renewable energy R&D, and this result is robust across various model specifications and key assumptions. The analysis also indicates that countries with a low energy-import dependence and deregulated electricity markets tend to experience lower growth rates in government renewable energy R&D. The paper ends by discussing some implications of the results, primarily from an EU perspective.

The article can be accessed here.

Evaluating Evaluations of Innovation Policy: Exploring Reliability, Methods, and Conflicts of Interest
BokkapitelPublikation
Collin, E., Sandström, C., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Questioning the Entrepreneurial State, 157.

Sammanfattning

Expansions of innovation policies have been paralleled with an increase in the evaluations of such policies. Yet, there are few systematic evaluations of how such evaluations are conducted, by whom, and their overall conclusions. We analyze 110 evaluations of innovation policy in Sweden from 2005 to 2019. Our findings show that the majority of these evaluations are positive, about one-third are neutral in their conclusions, and very few are negative. The majority of evaluations were conducted by consulting firms, close to one-third by expert government agencies, and around 10% by university researchers or as self-evaluations by the governmental agencies responsible for the policy themselves. Few evaluations employed causal methods to assess the potential effects of policies. We discuss conflicts of interest and question the reliability of evaluations of innovation policy.

Det ”Gröna” stålet i Norrland – ett nytt stålverk 80?
Artikel (utan peer review)Publikation
Henrekson, M. & Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ekonomisk Debatt, Vol. 51(1), s. 1-6.

Sammanfattning

The article can be accessed here.

Henrekson, M. & Sandström, C. (2022). Det ”Gröna” stålet i Norrland – ett nytt stålverk 80? Ekonomisk Debatt, Vol. 51(1), s. 1-6.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578