Typ: Bokkapitel

Berggren, Niclas (2005). “Rättspositivism och äganderätt.” I Berggren, Niclas och Karlson, Nils (red). Äganderättens konsekvenser och grunder. Stockholm: Ratio: 180-215.

Köp boken här

 

Related content: Working Paper No. 79