Sök

Regler – Till vilken nytta & till vilken kostnad?

PublikationArtikel (med peer review)
Företagandets villkor, Johan Eklund, Kostnader, Regler

Sammanfattning

Runt om i världen pågår ett arbete med att minska regelbördan för företag och medborgare. I Sverige har detta arbete huvudsakligen fokuserat på att minska de direkta administrativa kostnaderna för företag. Att betrakta regelbördan som enbart de direkta administrativa kostnaderna ser vi som alltför snävt. I stället bör regelbördan definieras som den totala samhällsekonomiska kostnaden orsakad av en regel. Vidare, i syfte att göra regeltillkomsten samhällsekonomiskt mera effektiv, menar vi att nya regler bör underkastas utförliga konsekvensanalyser. Dessa konsekvensanalyser bör bl.a. innehålla kostnads-nyttokalkyler och kostnads-effektivitets analyser. Slutligen menar vi att det är nödvändigt att dessa konsekvensanalyser granskas av en oberoende myndighet med starkt mandat.

Eklund, J. & Falkenhall, B. (2011). Regler – Till vilken nytta & till vilken kostnad?Ekonomiska samfundets tidskrift, 64(3): 169-182.

Baserat på innehåll

Regler – Till vilken nytta & till vilken kostnad?
Article (with peer review)Publikation
Eklund, J. & Falkenhall, B.
Publiceringsår

2011

Sammanfattning

Runt om i världen pågår ett arbete med att minska regelbördan för företag och medborgare. I Sverige har detta arbete huvudsakligen fokuserat på att minska de direkta administrativa kostnaderna för företag. Att betrakta regelbördan som enbart de direkta administrativa kostnaderna ser vi som alltför snävt. I stället bör regelbördan definieras som den totala samhällsekonomiska kostnaden orsakad av en regel. Vidare, i syfte att göra regeltillkomsten samhällsekonomiskt mera effektiv, menar vi att nya regler bör underkastas utförliga konsekvensanalyser. Dessa konsekvensanalyser bör bl.a. innehålla kostnads-nyttokalkyler och kostnads-effektivitets analyser. Slutligen menar vi att det är nödvändigt att dessa konsekvensanalyser granskas av en oberoende myndighet med starkt mandat.

Nominated procurement and the indirect control of nominated sub-suppliers: Evidence from the Sri Lankan apparel supply chain
Artikel (med peer review)Publikation
Fontana, E., Öberg, C., Poblete, L.
Publiceringsår

2021

Sammanfattning

This article describes and discusses nominated procurement as a means through which buyers select sub-suppliers to achieve sustainability compliance upstream in emerging economies’ supply chains. Hence, it critically examines the ways buyers articulate nominated procurement and the unfolding supply chain consequences. Based on in-depth interviews and fieldwork in the Sri Lankan apparel supply chain, the findings indicate that buyers accomplish sustainability compliance among their sub-suppliers while prioritizing their own business agenda. In doing so, however, buyers perpetuate “suboptimal compliance” of raw material suppliers and “sandwiching” of direct suppliers as harmful consequences on the supply chain. These consequences link theoretically with commercial, geographical, compliance and extended-compliance pressure. This article contributes to the advancement of the Sustainable Supply Chain Management literature by theorizing about nominated procurement, direct and indirect pressure, and pointing to the supply chain consequences beyond achievements in sustainability compliance.

Government-sponsored entrepreneurship education: Is less more?
Artikel (med peer review)Publikation
Sjöö, K., Elert, N. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2020

Sammanfattning

Entrepreneurship research suggests that entrepreneurship education and training can bridge the gender gap in entrepreneurship, but little empirical research exists assessing the validity and impact of such initiatives. We examine a large government-sponsored entrepreneurship education program aimed at university students in Sweden. While a pre-study indicates that longer university courses are associated with short-term outcomes such as increased self-efficacy and entrepreneurial intentions, results from a more comprehensive study using a pre-post design suggest little effect from these extensive courses on long-term outcomes such as new venture creation and entrepreneurial income. In contrast, we do find positive effects on these long-term outcomes from more limited but more specific training interventions, especially for women. Our study suggests that less extensive but more tailored interventions can be more beneficial than longer or more extensive interventions in promoting entrepreneurship in general, and entrepreneurship of underrepresented groups in particular. We discuss implications for theory, education, and policy.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578