Eklund Johan, Falkenhall Björn (2011) ”Regler – Till vilken nytta & till vilken kostnad?” Ekonomiska samfundets tidskrift, nr 3.