Joyce, P. (2019). Sverige kan lära om integration från sina grannar. Ekonomisk debatt, 2019(2), 46-56

Abstract: På lång sikt går integrationen lika bra i Sverige som i våra grannländer. I flera av dem kommer dock flyktingar snabbare i arbete. I denna artikel jämförs mottagande och integration på arbetsmarknaden för flyktingar i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Några lärdomar bör vara att starta integrationen redan under väntetiden för asyl och att anpassa etableringsprogrammet mer till de nyanländas förutsättningar.