Sök

Working Paper No. 292: Knowledge Accumulation from Public Renewable Energy R&D in the European Union: Converging or Diverging Trends?

PublikationWorking paper
Ägarskap, Företagandets villkor, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Nationalekonomi
JG_PS_SS_Knowledge_Accumulation_from_Public_Renewable_Energy_RD_in_the_European_Union_292
Ladda ner

Sammanfattning

Bottom-up processes of policy convergence are increasingly discussed as a substitute for the absence of supranational energy policy coordination and harmonization in the EU. The overall objective of this paper is to analyse the development of government support to renewable energy R&D across EU countries over time: does the empirical evidence suggest bottom-up convergence? In order to answer this question, we first construct country-specific R&D-based knowledge stocks, and then investigate whether the developments of these stocks tend to converge or diverge across EU countries. A data set covering 12 EU Member States over the time period 1990-2012 is employed to test for the presence of conditional β-convergence using a bias-corrected dynamic panel data estimator. The empirical results are overall robust and suggest divergence in terms of public R&D-based knowledge build-up in renewable energy technology. This finding is consistent with free-riding behavior on the part of some Member States, and the presence of industrial policy motives in other States in combination with agglomeration effects in the renewable energy sector. Energy import dependence and electricity regulation are found to influence the growth of the R&D-based knowledge stock, and the deregulation of the EU electricity markets has tended to contribute to a lower speed of divergence.

Grafström, J., Söderholm, P., Gawel, E., Lehmann, P. & Strunz, S. (2017). Knowledge Accumulation from Public Renewable Energy R&D in the European Union: Converging or Diverging Trends? Ratio Working Paper No. 292. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

No evidence of counteracting policy effects on European solar power invention and diffusion.
Artikel (med peer review)Publikation
Grafström, J., & Poudineh, R.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Energy Policy, 172, 113319.

Sammanfattning

In this paper, the questions of how support policies affect invention and diffusion of solar PV technology and whether the effect is heterogeneous and counteracting are investigated in order to help policy makers produce a better policy mix. The policies (and policy proxies) investigated are Feed-in-tariffs (FITs), Public R&D stock and flow, Environmental tax, and Environmental Policy Stringency Index. The policies are within the control of national government and no EU level policies are investigated. Evaluating policies on several dimensions is highly important since there is a risk that policies can promote one aspect of technological progress such as invention but derail diffusion. A Schumpeterian technological development approach is utilised on a panel dataset covering 23 European countries between 2000 and 2019. Two econometric approaches are employed, a negative binomial regression model is used to assess inventions and a panel data fixed effect regression is used for the diffusion model. The empirical findings suggest that no counteracting policy effects were present.

Dags att städa upp – potential för koldioxidinfångning
BokPublikation
Grafström, J.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Den minskning av koldioxidutsläpp som behöver komma till stånd globalt dröjer och riskerar bli för långsam och för sen. Olika former av koldioxidinfångning kommer därför att vara nödvändiga. I Dags att städa upp – potential för koldioxidinfångning tar Jonas Grafström, miljöekonom, ett helhetsgrepp på infångningstekniken. Han sammanfattar såväl teknik som kringliggande aspekter gällande exempelvis ekonomi, infrastruktur och energi.

De tre metoder av koldioxidinfångning som huvudsakligen beskrivs är infångning från utsläppspunkter (CCS), bioenergi med infångning (BECCS) och atmosfärisk infångning (DAC). Dessa förenas alla av behovet av aktiv lagring av koldioxidgasen efter infångningen. Metoder som binder koldioxiden till marken berörs endast kort.

Koldioxidinfångning står inför tre huvudsakliga, generella utmaningar: Att ytterligare utveckla tekniken; att se till att kostnaderna för den blir rimliga; och att den blir del av ett kretslopp och en marknad.

Koldioxidinfångning inte är ett substitut för att drastiskt minska koldioxidutsläppen. Att fasa ut fossila bränslen, utöka förnybar energi och påskynda effektivitetsåtgärder, är nödvändigt. Infångning som begränsningsmetoder kommer ensamma inte räcka till för att förhindra uppvärmning. Det är inte ”antingen eller” utan ”både och”.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578