Sök

Ratio TV: Christian Sandström om Mooc:s

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Högre utbildning, Kreativ förstörelse, Onlineutbildning, Teknikskiften

Docent Christian Sandström presenterar rapporten Mer än bara Mooc:s, hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn. Så kallade MOOC:s har rönt stor uppmärksamhet de senaste åren. Studien visar dock att digitaliseringen har mer genomgripande konsekvenser för utbildningssystemet i stort.

Vilka nya aktörer har dykt upp som en följd av ny teknik och hur konkurrerar de med etablerade universitet? Vad kan Sverige lära av den amerikanska utvecklingen?

Rapporten är skriven av Christian Sandström, docent på Ratio och Chalmers samt Evelina Stadin, Karl Lawenius och Therese Tellstedt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578