Sök

Ratioforskare i Almedalen

Nyheter
Almedalen, Almedalsveckan, Charlotta Stern, Christian Sandström, Jonas Grafström, Karl Wennberg, Nils Karlson, Statskonst

Ratio i Almedalen 2019: Statskonst i en ny tid

Statskonst handlar om att utveckla ett land väl, med växande företag, fler jobb, ökande välstånd och en hållbar miljö. Vad är politikens roll? Hur påverkar digitalisering, migration, och globalisering? Vilka reformer behövs? Vad klarar parter, marknader och civilsamhälle bättre? Vilka lagar och regler behöver ändras? Vad innebär det om politiken inte är i takt med utvecklingen?

Ratios forskare är måna om att sprida och tillgängliggöra sina forskningsresultat och diskuterar gärna implikationerna av sin forskning i olika sammanhang. Därför besöker vi också Almedalsveckan. Kort om de Ratioforskare som besöker Almedalen i år nedan.

”Statskonst för en ny tid” är Ratios övergripande tema under 2019 års Almedalsvecka. Våra forskare presenterar nya forskningsresultat – företagare, parter och politiker debatterar.

Väl mött i Visby!


Charlotta Sternär professor i sociologi vid SU liksom vvd, Ratio, och ansvarig för Ratios stora arbetsmarknadsprogram.

Stern forskar i bred bemärkelse om svensk arbetsmarknad, däribland den svenska modellen, rekrytering och kompetensförsörjning, anställningsskydd, lönebildning och medarbetaravtal.

Christian Sandströmär docent vid Chalmers tekniska högskola och forskare på Ratio. Han har bland annat lett Ratios stora forskningsprogram Financing of innovations.

Sandströms forskning handlar om digitalisering, innovationer samt om teknologiskiften och dess implikationer för etablerade företag och politisk förändring. Slår teknik politik?

Jonas Grafström är filosofie doktor och forskar vid Ratio samt LTU.

Grafström har utsetts till en av 2019 års hållbarhetstalanger. Utöver miljöekonomi och miljöteknik såsom carbon capture (CCS) forskar han om vad digitaliseringen innebär för svensk arbetsmarknad. I höst är han aktuell med den populärvetenskapliga boken Moderna tider: Bli vinnare i jobbkollapsen (Volante).

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid LiU och forskare vid Ratio.

Wennbergs forskning fokuserar på entreprenörskap, organisationsdynamik och samhällseffekter av detta. Hans forskning berör även frågor som integration, entreprenörskapsutbildning och kommersialisering av forskning samt inkomstojämlikhet.

Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid LiU samt vd och grundare Ratio.

Karlsons forskningsfokus finns i interaktionen mellan politik, marknad och civilsamhälle. Han forskar bland annat om reformer och politisk förändring, arbetsmarknad och konfliktregler, EU och den sociala pelaren samt informella kompetenser och kompetensförsörjning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578