Sök

“Regeringen bygger luftslott av 80-talsidéer”

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Ratio i media

Regeringen bygger luftslott av 80-talsidéer – Dagens samhälle

Hänvisning till studien Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? i en krönika om näringspolitik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578