”Regeringen bygger luftslott av 80-talsidéer”


Typ: Ratio i media
2015-02-27

Regeringen bygger luftslott av 80-talsidéer – Dagens samhälle

Hänvisning till studien Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer? i en krönika om näringspolitik.