Sök

Sociologen Lotta Stern blir ny vice vd för forskningsinstitutet Ratio

Nyheter
Arbetsmarknad, Forska hos Ratio, Lotta Stern

Docent Lotta Stern blir vice vd för forskningsinstitutet Ratio. Stern är i dag docent i sociologi vid Stockholms universitet, ställföreträdande prefekt på sociologiska institutionen och ansvarig för kandidatprogrammet för personal, arbete och organisation. Hon har varit affilierad forskare vid Ratio sedan 2011 med inriktning på arbetsmarknadsfrågor. Lotta Stern har vid Ratio bland annat gjort studier om kompetensförsörjning och om hur kollektivavtal påverkar företag.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha fått förtroendet att vara delaktig i att leda och utveckla verksamheten på Ratio. Vårt nya arbetsmarknadsprojekt ligger mig varmt om hjärtat och jag ser det som en rolig utmaning att bidra med forskning som kan öka kunskapen om vad som befrämjar företags och anställdas välfärd, säger Lotta Stern, som med utnämningen även blir ansvarig för Ratios nya forskningsprogram om arbetsmarknadens flexibilitet.

– Det är väldigt roligt att tänka nytt kring den svenska modellen, att ställa svåra frågor kring vad som är bra och dåligt med befintliga regelverk och att söka nya lösningar på problem. Jag ser dessutom fram emot att jobba i en mindre organisation som jag tänker är mer snabbfotad och där jag som individ kan göra större skillnad. Det är också väldigt utmanande för en universitetsskolad akademiker att arbeta i en verksamhet där så stort fokus sätts på relevans, forskningskommunikation och samverkan, avslutar Lotta Stern.

Ratios nya forskningsprogram om arbetsmarknaden är planerat att pågå till och med 2021 och forskningen fokuserar på de utmaningar som den svenska arbetsmarknaden och lönebildningsmodellen står inför.

Följande områden prioriteras:

  • Framtidens lönebildning och kollektivavtal
  • Konfliktreglernas konsekvenser och kostnader
  • Företagsperspektiv på anställningsskyddet
  • Kompetensförsörjning och matchning
  • Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på arbetsmarknadens flexibilitet

Inom ramen för Ratio skapas en arena för dialog där entreprenörer, myndigheter och beslutsfattare engageras, forskningen diskuteras och forskningsresultaten sprids. Målet är att politiska beslut fattas och implementeras med utgångspunkt i god forskning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578