Tysk lönebildning – lärdomar för Sverige?


Typ: Aktuellt
2011-09-14

Vad kan Sverige lära av tyska arbetsmarknadsreformer? Det var temat för en konferens som Ratio arrangerade tillsammans med forskningsinstitutet IW Köln.

I Tyskland har, till skillnad från i Sverige, mängder av nya jobb skapats såväl inom tillverkningsindustrin som inom tjänstesektorn. Dessutom är ungdomsarbetslösheten väsentligt lägre.

Mycket talar för att Tysklands framgångar i viss utsträckning beror på förändringar i lönebildning och reformer på tysk arbetsmarknad. Frågan är om det här finns lärdomar för Sverige?

Konferensen genomfördes i samarbete mellan Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och IW Köln (Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln). Samarbetspartners var även Almega, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och Tysk-Svenska Handelskammmaren.