Vetenskapliga seminarier ht 16


Typ: Aktuellt
2016-08-19

Ratio håller regelbundet vetenskapliga seminarier med externa forskare inom Ratios profilområden. Information och underlag kan erhållas från Daniel Halvarsson på daniel.halvarsson@ratio.se Om inget annat anges sker seminarierna onsdagar klockan 13-14.30 i Ratios lokaler på Sveavägen 59.

31/8 Martin Falck, Wifo
16/9 Paul Romer, Stern School of Business
5/10 Christina Öberg, Örebro universitet
16/11 Pernilla Andersson Joona, Stockholms universitet
30/11 Niklas Elert, Institutet för näringslivsforskning