Sök

Vetenskapliga seminarier ht 16

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Ratio håller regelbundet vetenskapliga seminarier med externa forskare inom Ratios profilområden. Information och underlag kan erhållas från Daniel Halvarsson på daniel.halvarsson@ratio.se Om inget annat anges sker seminarierna onsdagar klockan 13-14.30 i Ratios lokaler på Sveavägen 59.

31/8 Martin Falck, Wifo
16/9 Paul Romer, Stern School of Business
5/10 Christina Öberg, Örebro universitet
16/11 Pernilla Andersson Joona, Stockholms universitet
30/11 Niklas Elert, Institutet för näringslivsforskning

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578