Läs om kärnkraft, immaterialrätt och om jobb som försvinner i Ekonomisk debatt


Typ: Aktuellt
2020-03-25

I senaste numret av Ekonomisk debatt (2/2020) har tre artiklar skrivits av Ratioforskare.

– Det finns en oförmåga hos politiker och allmänhet att göra en analys där alternativens risker tas in i kalkylen, skriver Per-Olof Bjuggren apropå kärnkraft.

– Det vi sett i vår forskning är att immaterialrättens betydelse sammantaget tycks ha ökat något för dataspelsföretag i den digitala eran. Detta är anmärkningsvärt i förhållande till det traditionella synsättet att hemlighållande och snabbhet till marknad dominerar som strategier, berättar Vicky Long med flera i en artikel.

– Den centrala faran som det genomgående varnas för i The Technology Trap är att vår pågående tekniska revolution mycket väl kan bli lika tumultartad som den industriella revolutionen – alltså en tidsperiod med allvarlig social och politisk turbulens, skriver Jonas Grafström i en recension.

 

Läs artikeln ”Immaterialrätten i den digitala eran – svenska dataspelsbranschen som exempel”, skriven av Vicky Long, Martin Björklund och Bengt Domeij, liksom recensionerna ”Klimatet kan inte vänta! Kärnkraftens nyckelroll i ett fossilfritt samhälle” och ”Automatiseringen och jobben då och nu” skrivna av Per-Olof Bjuggren respektive Jonas Grafström genom att följa vardera länk.