Sök

Läs om kärnkraft, immaterialrätt och om jobb som försvinner i Ekonomisk debatt

Nyheter
Bengt Domeij, Ekonomisk debatt, Jonas Grafström, Martin Björklund, Per-Olof Bjuggren, Vicky Long

I senaste numret av Ekonomisk debatt (2/2020) har tre artiklar skrivits av Ratioforskare.

– Det finns en oförmåga hos politiker och allmänhet att göra en analys där alternativens risker tas in i kalkylen, skriver Per-Olof Bjuggren apropå kärnkraft.

– Det vi sett i vår forskning är att immaterialrättens betydelse sammantaget tycks ha ökat något för dataspelsföretag i den digitala eran. Detta är anmärkningsvärt i förhållande till det traditionella synsättet att hemlighållande och snabbhet till marknad dominerar som strategier, berättar Vicky Long med flera i en artikel.

– Den centrala faran som det genomgående varnas för i The Technology Trap är att vår pågående tekniska revolution mycket väl kan bli lika tumultartad som den industriella revolutionen – alltså en tidsperiod med allvarlig social och politisk turbulens, skriver Jonas Grafström i en recension.

Läs artikeln ”Immaterialrätten i den digitala eran – svenska dataspelsbranschen som exempel”, skriven av Vicky Long, Martin Björklund och Bengt Domeij, liksom recensionerna ”Klimatet kan inte vänta! Kärnkraftens nyckelroll i ett fossilfritt samhälle” och ”Automatiseringen och jobben då och nu” skrivna av Per-Olof Bjuggren respektive Jonas Grafström genom att följa vardera länk.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578