Hur hållbar är delningsekonomin?


Typ: Aktuellt
2019-04-11

I den aktuella publikationen ”How sustainable is the sharing economy? On the sustainability connotations of sharing economy platforms” undersöker Ratioforskarna Christian Sandström, Christoffer Laurell, Christina Öberg och Andrea Geissinger om delningsekonomins ursprungliga idé om hållbarhet lever kvar.

Delningsekonomin har utvecklats och spridits till olika sektorer av ekonomin. Dess tidiga idé var tydligt kopplat till ett mer hållbart resursutnyttjande. Sedan dess har utvecklingen av delningsekonomin blivit mer professionaliserad med egenföretagare snarare än nära vänner. Frågan som Ratioforskarna undersöker är om de mer professionella plattformarna har behållit delningsekonomins fokus på hållbarhet.

I artikeln analyserar de 121 plattformar för att ta reda på om de beskriver sig själva som hållbara. Resultaten tyder på att hållbarhetsbegreppet oftare används inom vissa specifika sektorer som mode, on-demand-tjänster och logistik. Däremot beskriver sig inte de dominerande plattformarna som hållbara.

Du kan läsa hela artikeln här.