Sök

Jonas Grafström blir gästforskare vid Oxford

Nyheter
Jonas Grafström, miljö, miljöteknik, Oxford

Jonas Grafström, miljöforskare vid forskningsinstitutet Ratio och LTU, blir gästforskare vid Oxfords universitet, Storbritannien.

Det är för sitt forskningsprojekt ”Invention, Innovation and Diffusion in the European Solar Power Sector” som Grafström blivit erbjuden platsen som gästforskare vid Oxfords institution för energistudier.

– Jag ska studera utvecklingen inom solenergi och göra en ekonomisk analys av de tre klassiska stegen inom teknikutveckling: uppfinning, innovation och teknikspridning. Forskningen kommer att göras tillsammans med andra Oxfordforskare, berättar Grafström.

Tidigare har de olika delarna av teknikkedjan mestadels analyserats separat, vilket innebär att interaktionseffekter mellan dem missas. Mer ovanligt är att som i Grafströms nya projekt studera det på ett mer sammanhängande sätt.

Grafström berättar vidare:

– Detta kommer inte minst att bli användbart för politiker som behöver få en bättre bild av vilken politik som påverkar vilket utvecklingsstadium. Den viktigaste politiska implikationen kommer att vara att öka kunskapen om hur teknikdrag- och push-politik påverkar olika utvecklingsstadier, så att beslutsfattare som vill främja ett visst resultat, kan anta lämplig politik.

Under det kommande året kommer Grafström att bitvis vara i Oxford och bitvis i Sverige, dels på Ratio för övrig forskning, dels på LTU för undervisning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578