Koldioxidinfångning direkt ur luften, dyrt idag – billigt i framtiden?

Nyheter
Företagandets villkor, Jonas Grafström, Martin Korpi, Miljöekonomi, Miljöpolitik, Niclas Hvalgren

Det finns en ökande medvetenhet om att olika former av koldioxidinfångning kommer krävas för att ha en rimlig chans att uppnå det tvågradersmål som sattes upp i Parisavtalet 2015. FN:s klimatpanel IPCC har modellerat olika scenarion över hur utsläppsminskningarna som ska till kan ske. I 107 av dessa 113 scenarion står så kallad koldioxidinfångning och lagring, carbon capture and storage (CCS), för en stor del av utsläppsminskningarna. Även om målet – att stora mänger koldioxid måste fångas upp och lagras – är klart så är kostnadsbilden i nuläget till stor del okänd.

Syftet med denna bilaga till Grafström, Hvalgren och Korpis (2018) genomgång av CCS är att ge en bild av hur kostnadsläget är idag samt att försöka beräkna framtida kostnader under olika utvecklingsscenarier.

Författarna till bilagan är Jonas Grafström, Marcus Lindeberg Goñi och Martin Korpi.

Du kan läsa hela bilagan här.

Forskarna har apropå sina resultat skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten som går att läsa här. Resultaten har även uppmärksammats av Expressen ledare, Svenska dagbladets ledarsida.

Tidigare nyheter