Typ: Bokkapitel

Karlson, Nils (2005) “Äganderättens tre grundläggande dimensioner. “ I Berggren, Niclas och Karlson, Nils (red). Äganderättens konsekvenser och grunder. Stockholm: Ratio: 18-33.

Köp boken här

 

Related content: Working Paper No. 73