Ladda ner publikation: Working Paper No. 73.

Working Paper No. 73. Karlson, Nils (2005). Äganderättens tre grundläggande dimensioner.

Abstract: Uppsatsen analyserar äganderättsbegreppet och definierar äganderätt som ett knippe av rättigheter där de viktigaste ingående rättigheterna är följande: användarfrihet – rätt att fritt nyttja och besluta över egendomen efter eget gottfinnande, inklusive rätt till den avkastning som egendomen genererar; avtalsfrihet – rätt att fritt överföra rättigheter, helt eller delvis, exempelvis genom köp eller hyra; samt rätt till säkerhet – rätt till skydd mot stöld, intrång, skadegörelse, konfiskation, etc. Dessutom diskuteras äganderättens viktigaste konsekvenser, nämligen marknadsekonomin och den ekonomiska utveckling som denna åstadkommer, samt följderna av att begränsa äganderätten.

 

Related content: Äganderättens tre grundläggande dimensioner