Sök

Intelligence, competitive altruism, and “clever silliness” may underlie bias in academe

PublikationArtikel (utan peer review)
Akademiker, Charlotta Stern, Edward Dutton, Företagandets villkor, Guy Madison, Ideologi

Sammanfattning

Why is social bias and its depressing effects on low-status or low-performing groups exaggerated? We show that the higher intelligence of academics has at best a very weak effect on reducing their bias, facilitates superficially justifying their biases, and may make them better at understanding the benefits of social conformity in general and competitive altruism specifically. We foresee a surge in research examining these mechanisms and recommend, meanwhile, reviving and better observing scientific ideals.

Madison, G., Dutton, E., & Stern, C. (2017). Intelligence, competitive altruism, and “clever silliness” may underlie bias in academe. Behavioral and Brain Sciences, 40, e9. DOI: 10.1017/S0140525X15002368

Baserat på innehåll

Intelligence, competitive altruism, and “clever silliness” may underlie bias in academe
Article (without peer review)Publikation
Madison, G., Dutton, E., & Stern, C.
Publiceringsår

2017

Sammanfattning

Why is social bias and its depressing effects on low-status or low-performing groups exaggerated? We show that the higher intelligence of academics has at best a very weak effect on reducing their bias, facilitates superficially justifying their biases, and may make them better at understanding the benefits of social conformity in general and competitive altruism specifically. We foresee a surge in research examining these mechanisms and recommend, meanwhile, reviving and better observing scientific ideals.

Hur många jobb med jobbskatteavdraget?
Artikel (utan peer review)Publikation
Lundberg, J.
Publiceringsår

2020

Publicerat i
Sammanfattning

Enligt ekonomisk teori kommer fler att vara villiga att arbeta ju större den finansiella vinsten av att arbeta är. I Sverige är deltagandeskatten över 80 procent för normala lönelägen, vilket innebär att staten får den allra största delen av värdet av att någon börjar arbeta. Empirisk forskning ger stöd för att högre deltagandeskatt leder till lägre sysselsättning, med starkare effekter för kvinnor med barn. Med hjälp av denna forskning kan man dra slutsatser om jobbskatteavdragets sysselsättningseffekt, som uppskattas till 94 000–180 000 personer.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578