Sök

The Political Opinions of Swedish Social Scientists

PublikationArtikel (med peer review)
Charlotta Stern, Företagandets villkor, Henrik Jordahl, Niclas Berggren, Opinion, Partisympatier, Samhällsvetare

Sammanfattning

We study the political opinions of Swedish social scientists in seven disciplines. A survey was sent to 4,301 academics at 25 colleges and universities, which makes the coverage of the disciplines included more or less comprehensive. When it comes to party sympathies there are 1.3 academics on the right for each academic on the left – a sharp contrast to the situation in the United States, where Democrats greatly dominate the social sciences. The corresponding ratio for Swedish citizens in general is 1.1. The most left-leaning disciplines are sociology and gender studies, the most right-leaning ones are business administration, economics, and law, with political science and economic history somewhere in between. The differences between the disciplines are smaller in Sweden than in the more polarized U.S. We also asked 14 policy questions. The replies largely confirm the pattern of a left-right divide – but overall the desire to change the status quo is tepid.

Related content: Working Paper No. 112

Berggren, N., Jordahl, H. & Stern, C. (2009). ”The Political Opinions of Swedish Social Scientists.”Finnish Economic Papers, 22(2): 75-88.


Liknande innehåll

Den svenska modellens framtid
BokPublikation
Karlson, N., Stern, C. & Uddén Sonnegård, E.
Publiceringsår

2021

Publicerat i
Sammanfattning

Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?

I denna bok diskuteras vad aktuell forskning har att säga om dessa frågor. Den svenska modellen utvärderas utifrån fyra kriterier: konkurrenskraft, utvecklingskraft, kompetensförsörjning och ett inkluderande samhälle.

En slutsats är att den svenska arbetsmarknadsmodellen har betydande problem. Några av dem kommer inifrån modellen själv, medan andra kommer utifrån. Samtidigt har modellen stora fördelar som är väl värda att bevara och utveckla. Men för att hantera utmaningarna är reformer nödvändiga. För både arbetsmarknadens parter och politiker bör den långsiktiga ambitionen vara att stärka förmågan till kontinuerlig utveckling.

Boken kan beställas här.

Ratio Working Paper No. 337 Wage Setting as a Discovery Process
Working paperPublikation
Stern, C.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Local wage setting is when companies in their collective agreements with unions formulate local rules for determining wage increase criteria, in contrast to central wage setting where the industry agreement specify the rules for all companies covered. HR-managers should promote local wage practices more than they currently do. I identify reasons behind HR-managers (and unions) skepticism towards local wage practices and go on to argue that in the end a local wage practice will be better organizational-practice because it will develop organization specific knowledge and this will promote discovery and develop organizational integrity. Hence, HR-managers should embrace local wage practices because it is good for the organization, although it means more work and higher demands on the managers themselves. The social outcome of local wage practices is that firm-specific explorations in HR-management schemes is HR-intrapreneurship which in combination with competition is likely to foster inter-organizational learning and stronger firms.

Working Paper No. 334 Stockholm City’s Elderly Care and Covid19: Interview with Barbro Karlsson
Working paperPublikation
Stern, L. & Klein, D. B.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Upwards of 70 percent of the Covid19 death toll in Sweden has been people in elderly care services (as of mid-May 2020). We summarize the Covid19 tragedy in elderly care in Sweden, particularly in the City of Stockholm. We explain the institutional structure of elderly care administration and service provision. Those who died of Covid19 in Stockholm’s nursing homes had a life-remaining median somewhere in the range of 5 to 9 months. Having contextualized the Covid19 problem in City of Stockholm, we present an interview of Barbro Karlsson, who works at the administrative heart of the Stockholm elderly care system. Her institutional knowledge and sentiment offer great insight into the concrete problems and challenges. There are really two sides to the elderly care Covid19 challenge: The vulnerability and frailty of those in nursing homes and the problem of nosocomial infection—that is, infection caused by contact with others involved in the elderly care experience. The problem calls for targeted solutions by those close to the vulnerable individuals.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578