Sök

Working Paper No. 3. Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs

PublikationWorking paper
Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Niclas Berggren
Working Paper No. 3.
Ladda ner

Sammanfattning

According to many democracy theorists, there is an unavoidable trade-off between constitutionalism and the need for political action. This paper criticizes that belief. Rather, it argues that a division of power, while sometimes entailing high political transaction costs, can nevertheless be beneficial and that it is not necessarily the case that a division of power does entail high transaction costs. The analysis expands the framework of Buchanan and Tullock (1962). Constitutionalism is thus defended against one of its main perceived deficiencies: its bringing about gridlock. This does not always happen, and when it does, it is often a good thing.

Related content: Constitutionalism, Division of Power, and Transaction Costs

Berggren, N. & Karlson, N. (2002). Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs. Ratio Working Paper No. 3.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 3. Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs
Working paperPublikation
Berggren, N. & Karlson, N.
Publiceringsår

2002

Sammanfattning

According to many democracy theorists, there is an unavoidable trade-off between constitutionalism and the need for political action. This paper criticizes that belief. Rather, it argues that a division of power, while sometimes entailing high political transaction costs, can nevertheless be beneficial and that it is not necessarily the case that a division of power does entail high transaction costs. The analysis expands the framework of Buchanan and Tullock (1962). Constitutionalism is thus defended against one of its main perceived deficiencies: its bringing about gridlock. This does not always happen, and when it does, it is often a good thing.

Related content: Constitutionalism, Division of Power, and Transaction Costs

Konstitutionell ekonomi – lärdomar för Grundlagsutredningen
Article (without peer review)Publikation
Berggren, N. & Karlson, N.
Publiceringsår

2006

Publicerat i
Sammanfattning

Konstitutionens utformning påverkar vilken typ av politiska beslut som fattas och därmed hur ekonomin fungerar. Trots det har hittills ingen tonvikt lagts vid konstitutioners ekonomiska konsekvenser i den pågående Grundlagsutredningens arbete. I denna artikel presenteras aktuell empirisk forskning som indikerar att utformningen av grundlagen har tydliga ekonomiska effekter. Dessutom presenteras förslag på konstitutionella reformer som har potential att förbättra förutsättningarna för budgetdisciplin och ekonomisk tillväxt i Sverige, nämligen förstärkt äganderätt, ökat oberoende för domstolarna samt minskad proportionalitet i valsystemet.

Konstitutionell ekonomi – lärdomar för Grundlagsutredningen
Artikel (utan peer review)Publikation
Berggren, N. & Karlson, N.
Publiceringsår

2006

Publicerat i
Sammanfattning

Konstitutionens utformning påverkar vilken typ av politiska beslut som fattas och därmed hur ekonomin fungerar. Trots det har hittills ingen tonvikt lagts vid konstitutioners ekonomiska konsekvenser i den pågående Grundlagsutredningens arbete. I denna artikel presenteras aktuell empirisk forskning som indikerar att utformningen av grundlagen har tydliga ekonomiska effekter. Dessutom presenteras förslag på konstitutionella reformer som har potential att förbättra förutsättningarna för budgetdisciplin och ekonomisk tillväxt i Sverige, nämligen förstärkt äganderätt, ökat oberoende för domstolarna samt minskad proportionalitet i valsystemet.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578