Bambuser-sändningar och PP-slides från Ratios seminarier i Almedalen

Nyheter
Almedalen, Andreas Bergh, Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Johan Eklund, Kollektivavtal, Nils Karlson, Peter Santesson-Wilson

Våra fyra seminarier under 2010 års Almedalsvecka kan ses här, det senaste ligger överst.

Från torsdag 8 juli 2010: Varför så få kvinnor i svenska bolagsstyrelser?

Johan Eklund presenterar ny forskning om konsekvenserna av könsfördelningen i styrelser och ledningsgrupper i näringslivet och därefter diskuterar politiker och näringslivsrepresentanter frågan.

Från onsdag 7 juli 2010:Vem ska regera med vem?

Peter Santesson-Wilson presenterar ny forskning om regeringsbildningens möjligheter och Demoskop presenterar unika opinionssiffror om hur de olika partiernas väljare skulle reagera om deras parti valde att gå över till motståndarblocket i en oklar majoritetssituation.

Därefter diskuterar ledande politiker och politiska kommentatorer de tänkbara regeringsalternativen.

Från tisdag 6 juli 2010: Kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad?

Henrik Lindberg och Nils Karlson presenterar ny forskning om den svenska kollektivavtalsmodellens konsekvenser för fack, arbetsgivare och anställda på svensk arbetsmarknad. Ledande företrädare för arbetsmarknadens parter debatterar.

Från måndag 5 juli 2010: Ett nytt Sverige – hur genomförs tillväxtskapande reformer?

Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare på Ratio, presenterar ny forskning om framgångsrika reformer i Sverige och OECD-länderna. Se Pressmeddelande

Detta följs av en paneldebatt med Stig Henriksson, Magnus Larsson, Bo Lundgren och Niklas Nordström.

Tidigare nyheter