Sök

Lönebildning på företagsnivå – finska förändringar och svenska lärdomar

SeminariumÖppna seminarier
Lönebildning på företagsnivå – finska förändringar och svenska lärdomar
Anmälan

I Finland gick skogsindustrin nyligen från att ha branschvisa kollektivavtalsförhandlingar till att i stället ha förhandlingar och avtal direkt på företagsnivå. IT-sektorn gjorde något liknande. Motsvarande decentralisering har stundtals efterfrågats också i Sverige.

Hur ser det finska utfallet ut så här långt? Det har Antti Kauhanen, nationalekonomiprofessor och forskningsdirektör vid Etla (finska näringslivets forskningsinstitut) undersökt i studien ”The Decentralization of Bargaining Did Not Lead to Wage Cuts in Finnish Forest Industries and IT Services” som nu också översatts till svenska och ges ut av Ratio.

Den 19 oktober kommer han till Sverige för att berätta om sina resultat. Medverkar gör även Lotta Stern, sociologiprofessor och vd Ratio, Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES och forskare vid IFN, och Martin Björklund, doktorand i statsvetenskap, som kommer att ge kommentarer om förändringsbenägenhet och likheter och skillnader Finland och Sverige emellan.

Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578